Privacy

De door klanten verstrekte gegevens worden alleen gebruikt om de bestellingen te kunnen verwerken en informatie en aanbiedingen van Stamp Land te kunnen versturen. Je persoonlijke gegevens worden niet aan anderen gegeven.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, en vanaf welke website ze hier gekomen zijn. De resultaten daarvan worden alleen algemeen gebruikt, niet in persoonlijke vorm. Wij kunnen van jou niet zien wat je hebt bekeken en waar je vandaan bent gekomen. Alleen de totalen worden aan Stamp Land beschikbaar gesteld.